Driver Maid Nanny Elderly Care Delivery Service

เราบริการจัดส่งพนักงานขับรถ ให้กับนายจ้าง ทั้งในรูปแบบบริการส่วนตัวและบริการในสำนักงานของนายจ้าง ขับรถผู้บริหาร ขับรถส่วนกลางของบริษัท ขับรถให้นายจ้างส่วนตัว รับ – ส่ง น้องไปโรงเรียน เรามุ่งเน้นในการจัดหาพนักงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและจัดหาพนักงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุด จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ บริษัทชั้นนำ สถานทูตและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ได้ใช้บริการของเรามาอย่างต่อเนื่อง

บริการประทับใจ

บริการรวดเร็ว

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด ตรงความต้องการของนาจ้างที่สุด

การรับประกันแบบเรา

บริการเปลี่ยนพนักงานไม่จำกัดจำนวน ภายในระยะเวลา
1 ปี เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจตลอดสัญญา

บริการสมเหตุสมผล

ไม่มีการเก็บค่าบริการรายปี พนักงานสามารถทำงานกับลูกค้าตลอดไป

บริการหลังการขาย

เราพร้อมบริการลูกค้าตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดและพร้อมบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด

บริการจัดส่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการจัดหาพนักงาน

  • รับทราบความต้องการจากนายจ้าง
  • จัดหาพนักงาน
  • นัดสัมภาษณ์
  • ทำสัญญา พนักงานเริ่มทำงาน

ทุกขั้นตอนรวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตามนายจ้างต้องการ

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถของเรามีประวัติดี ผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานมีประสบการณ์ดี มีความรอบรู้ในหน้าที่ รู้เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณทล นิคมอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พนักงานขับรถพูดภาษาไทยและมีความสามารถในภาษาอังกฤษ

บริการจัดส่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

เราใด้อบรมพนักงานให้มุ่งเน้นในการบริการและให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจในการเดินทาง

บริการจัดส่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

ผ่านการตรวจประวัติอาชญากร

พนักงานขับรถ ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Driver Maid Nanny Elderly Care Delivery Service

สุภาพ มีใจโอบอ้อมอารี

เราพยายามอย่างเต็มความสามารถในการคัดสรรพนักงานและให้ลูกค้าได้สัมภาษณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็น ได้พูดคุยกับพนักงานก่อนเริ่มงาน

บริการจัดส่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

เชื่อถือได้

พนักงานขับรถมีประสบการณ์สูง มีความเชี่ยวชาญในอาชีพขับรถบริการ

บริการจัดส่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

ตรงต่อเวลา

พนักงานเป็นมืออาชีพ สามารถรักษาเวลาในการทำงานและบริหารเวลาในช่วงการเดินทางไปที่ต่างๆ ได้

บริการจัดส่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลรถเป็นอย่างดี

พนักงานเราส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงรถเบี้องต้นและหน้าที่พนักงานคือรักษารถให้สะอาดพร้อมใช้อยู่เสมอ